كل عناوين نوشته هاي سمانه حسيني

سمانه حسيني
[ شناسنامه ]
تنهايي + غربت +غريب = انتظار ...... دوشنبه 93/3/5
22 بهمني که دشمن به انتظار آن بود ...... يكشنبه 91/11/22
باز چشم به راه ماند ...... جمعه 91/11/13
ديوارنوشت هاي انتظار ...... سه شنبه 91/10/12
  ==>   ليست آرشيو شده ها